ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2564(แก้ไขเพิ่มเติม)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments