ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments