มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments