มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments