มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments