นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ สรุปดังนี้

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments