ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2559

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments