ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments