ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (เพิ่มเติม)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments