ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments