ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments