ช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments