ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments