หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 
 
   
  สภาพทั่วไป
   
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขายและรับจ้าง
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง
มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบและมีน้ำน่านไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งจัดว่าในแถบร้อนของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส
 
สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถาน ได้แก่ วัดมหาธาตุ
ซึ่งเป็นวัดพระราชทานวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา นอกจากนั้น ยังมีศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีองค์เจ้าแม่ทับทิมพิชัยอันเป็นที่เคารพ สักการะของประชาชนทั่วไป
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองมีประเพณีในวันสำคัญดังนี้
  งานประเพณีสงกรานต์เป็นงานประเพณีอันสำคัญของไทย ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี
  งานประเพณีลอยกระทง เป็นงานที่ชาวอำเภอพิชัยได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมาโดยตลอด ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  งานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย เป็นการแสดงความเคารพนับถือ ความศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ซึ่งอยู่ในศาลเจ้าแม่ทับทิม
  งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา และนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุนี ณ วัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดมหาธาตุ กำหนดจัดงานก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
 
การศึกษาในชุมชน
 
   
สถานบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลในเมือง
ระดับประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
  โรงเรียนบ้านในเมือง
  โรงเรียนจรัสศิลป์
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนพิชัย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 3 ชั้นปี
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
         
ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองมีสถานบริการรักษาพยาบาล ดังนี้ คือ
  คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง
  สถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง
ประกอบกับการที่มีโรงพยาบาลพิชัย ติดต่อกับเขตเทศบาลจึงสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
         
  ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
  รถยนต์ดับเพลิง จุน้ำได้ 2 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน
  รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
  รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน
  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แหล่งน้ำ
 
 
แม่น้ำน่าน เป็นแหล่งเดียวที่เทศบาลตำบลในเมืองใช้เป็นแหล่งน้ำ
 
 
 
 
 
    สำนักงานเทศบาลตำบล
ในเมือง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-421-049 ต่อ 12
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ : 055-421-660 โทรสาร : 055-421-660 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 1,499,737 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10