หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 
 
   
  โครงสร้างองค์กร
   
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลในเมือง
 
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง
ฝ่ายอำนวยการ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานทะเบียนราษฎร
  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานอื่นที่มิได้อยู่
ในส่วนราชการใด
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
  งานจัดทำงบประมาณ
  งานประชาสัมพันธ์
  งานธุรการ
  งานนิติการ
 
ฝ่ายบริหารงานการคลัง
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัฒนารายได้
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
  งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานวิศวกรรม
  งานผังเมือง
  งานสาธารณูปโภค
  งานสวนสาธารณะ
  งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ
  งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา   กองการประปา
  งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  งานรักษาความสะอาด
  งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
  งานสัตวแพทย์
  งานธุรการ
  งานการเงินและบัญชี
   
   
   
   
   
   
 
  งานแผนและโครงการ
  งานงบประมาณ
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานการศึกษาปฐมวัย
  งานโรงเรียน
  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานกิจการศาสนา
  งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม
   
   
   
 
  งานผลิต
  งานติดตั้ง
  งานซ่อมบำรุง
  งานธุรการ
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัฒนารายได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน
  งานพัฒนาชุมชน
  งานชุมชนเมือง
  งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
    สำนักงานเทศบาลตำบล
ในเมือง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-421-049 ต่อ 12
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ : 055-421-660 โทรสาร : 055-421-660 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 115,411 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10