ท่านต้องการให้ ทต.ในเมือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
16.67%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
25.00%
น้ำประปา ( 7 )
58.33%
การสื่อสารภายในตำบล ( 0 )
0.00%