ท่านต้องการให้ ทต.ในเมือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 1 )
10.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
30.00%
น้ำประปา ( 6 )
60.00%
การสื่อสารภายในตำบล ( 0 )
0.00%